انجام پروژه های فیلمبرداری هوایی با بالا ترین کیفیت

(انواع هلی شات، FPV)

۰۹۱۳۲۱۳۳۰۲۲

نمکونه عکس گرفته شده با هلی شات مویک توسط تیم هنر برتر

  • عکاسی از پروژه های صنعتی و عمرانی به صورت هوایی

  • فیلمبرداری هوایی با با کیفیتFULLHD–4k

  • عکاسی پاناروما با هلی شات

  • عکاسی ۳۶۰ درجه

نمونه عکس پاناروما تهیه شده در کانون هنر برتر از دانشگاه آزاد دولت آباد