لیست,شرکتهای,شهرک,صنعتی,اسفيدواجان,آدرس,تلفن,جدید

لیست شرکتهای شهرک صنعتی اسفید و اجان

اسفيدواجان مختاري ـ علي(بنيادسنگ)
اسفيدواجان علوي اسفيدواجاني ـ سيدعباس(سنگبري سپه)
اسفيدواجان اميني اسفيدواجاني ـ پرويزومصطفي ضيايي كروني(سنگبري پيمان)
اسفيدواجان روحاني كروني ـ محمدباقروشريك 021-5311260-5090610
اسفيدواجان مختاري ـ حسين(مختاري)
اسفيدواجان مرتضوي اسفيدواجاني ـ سيدناصر(سنگ قصر)
اسفيدواجان حجتي نجف آبادي ـ مرتضي
اسفيدواجان مختاري ـ حسن (نماساز)
اسفيدواجان يزداني ـ اسداله
اسفيدواجان افضلي ـ سيد مصطفي(آريا)
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني ـ علي(ميلان)
اسفيدواجان حججي اسفيدواجاني ـ حسنعلي(نصف جهان)
اسفيدواجان ضيايي كروني ـ محمود(برادران ضيايي) 0332-3623624
اسفيدواجان مختاري ـ جوادومجتبي(پيروز)
اسفيدواجان هاشمي اسفيدواجاني - سيدمرتضي(سادات)
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني - محمود (سنگبري آرا)
اسفيدواجان مختاري ـ غلامرضا
اسفيدواجان فرقاني ـ سعيد(نيايش)
اسفيدواجان ترابي ـ علي ورضوان پنبه ( المهدي)
اسفيدواجان رضواني قمشلويي ـ مهدي(آذرمهر)
اسفيدواجان فني مهندسي مهد صنعت نوين- شركت
اسفيدواجان الهي نژاد ـ ابوالفضل (سنگبري آفتاب)
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني ـ ابراهيم(زاگرس)
اسفيدواجان يزداني ـ محمد(سنگبري جهان آرا)
اسفيدواجان عظيمي - مهدي و جعفر(آدينه)
اسفيدواجان قاسمي ـ علي(سنگبري سبلان)
اسفيدواجان افشاري ـ محمدرضا(سنگبري افشار)
اسفيدواجان صالحي نجف آبادي-محسن
اسفيدواجان اميني وشريك- مجيدومرتضي(سنگبري نياوران)
اسفيدواجان عابدي ـ مرضيه
اسفيدواجان يزداني -محمد ( سنگبري نيلوفر)
اسفيدواجان مختاري1- حسين (سنگبري اسكان)
اسفيدواجان عرب پوراسفيدواجاني - مرتضي (سنگبري منا)
اسفيدواجان عرب پوراسفيدواجاني - حسن (سنگبري كوهرنگ1) 0332-3622594
اسفيدواجان غلامي - مرتضي(تيرچه بلوك رضوانشهر)
اسفيدواجان جعفري- عباس(پرديس) 0332362-2883
اسفيدواجان يزداني - حسين وشريك
اسفيدواجان افضلي اسفيدواجاني -سيديداله(سنگبري فلامك) 0332-3622964
اسفيدواجان جعفري اسفيدواجاني - احمد(سنگبري الماس)
اسفيدواجان يزداني اسفيدواجاني - حسن 0331-25070
اسفيدواجان شجاعي آراني _ علي اصغر (سنگبري مهديه)
اسفيدواجان يگاني - عليرضا(مهر)
اسفيدواجان پورپيرعلي - رضا(سنگبري آبان) 3623151
اسفيدواجان عزيزي - مهدي
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني ـ حيدر(مرجان)
اسفيدواجان صابري ـ اسماعيل(سنگبري آسمان ندا)
اسفيدواجان يزداني - حسن(شهرساز) 0332-3623524
اسفيدواجان مطلبي ـ سيدمحمد(بهارستان)
اسفيدواجان شجاعي ـ احمد
اسفيدواجان يزداني اسفيدواجاني ـ ابوالقاسم (سنگبري ونوس) رضوانشهر شهرك صنعتي اسفيدواجان فاز 3 خ چهارم غربي سنگبري ونوس
اسفيدواجان آسياباني نجف آبادي - اكبر(سنگبري مهتاب)
اسفيدواجان رضاييان - محمد (اكباتان)
اسفيدواجان حسيني ومختاري ـ سيدعلي اكبرومرتضي(بيستون)
اسفيدواجان رحيمي اسفيدواجاني -اسداله ( محمدمختاري)
اسفيدواجان رجبعلي ـ غلامعلي وعلي(علي رجبعلي و غلامعلي رجبي پور)(پارسيان)
اسفيدواجان افشاري اسفيدواجاني ـ قربانعلي ومحمد(يادمان)مستاجر:كريم صابري
اسفيدواجان مسيبي وشريك ـ حسن وعباسعلي
اسفيدواجان عسگرزاده - غلامرضا(سنگبري آريانا) 03323623422-03312744384
اسفيدواجان دادخواه - يداله (سنگبري شايان)
اسفيدواجان مطلبي ـ غلامرضا(بهسامان)
اسفيدواجان محمدي آراني ـ مصطفي(سنگبري كيهان)
اسفيدواجان شاهپوري - اكبر(امين)
اسفيدواجان توفيقي وشركا ـ ( آقاي سيدمنصور رضا توفيقي و خانم محبوبه عزيزي مهر)
اسفيدواجان ادريسي اراني ـ محمد
اسفيدواجان شياسي اراني ـ جعفر (تراشكاري ابتكار)
اسفيدواجان عرب پور وشريك - علي ومصطفي شاه حسيني(سنگبري صداقت)
اسفيدواجان شكرايي فردوشريك اسماعيل ونسرين شاه پوري
اسفيدواجان جهانبخش مهدي آبادي - فتح اله
اسفيدواجان شفيعي - محمد( جعفري - محسن )
اسفيدواجان جعفري - احمد(الكتروتكنيك مولر)
اسفيدواجان جعفري - محمود
اسفيدواجان يزداني - علي
اسفيدواجان يگاني - عليرضا (فاز1خدماتي)
اسفيدواجان عربپوراسفيدواجاني 2 - حسن(كوهرنگ2)
اسفيدواجان مختاري ـ عبداله ومهدي
اسفيدواجان شهيدي -عباس
اسفيدواجان صوفي نژادمقدم ـ مجيد(يزداني اسفيدواجاني ـ ابوالقاسم-سنگبري يزدانمهر)
اسفيدواجان چترايي - علي
اسفيدواجان يزداني - محمود ، احمد ، مهدي ، سعيد و صديقه خاتون(آلفا) شهرك فاز 2 سنگبري آلفا 03323622948
اسفيدواجان تعاوني اقبال نگين سپاهان - شركت
اسفيدواجان رستاك صدرا - شركت
اسفيدواجان شيرخاني ولداني - مجتبي
اسفيدواجان غلامي اسفيدواجاني - غلامرضا
اسفيدواجان يزداني -رضا 03323622292
اسفيدواجان فخري - علي و مهدي
اسفيدواجان افشاري - مجيد و عباس و عرب پور - مرضيه
اسفيدواجان افشاري - حسين رضوان شهر منطقه صنعتي سنگبري اسفيدواجان 2 03323622820
اسفيدواجان افشاري - حسين ، بهرامي - علي و حسن
اسفيدواجان رحيمي - علي و مطلبي - سيد محمد و استوار - ابوالقاسم و ورثه امير رحيمي
اسفيدواجان مركز ارتقاء مهارت (فني و حرفه اي)
اسفيدواجان صندوق قرض الحسنه شهداي رضوان شهر
اسفيدواجان اميني ـ اميرهوشنگ واحمدمختاري
اسفيدواجان شاهپوري ـ هوشنگ
اسفيدواجان يزداني اسفيدواجاني - مهدي و مجيد
اسفيدواجان يزداني اسفيدواجاني - اكبر
اسفيدواجان چوبداران ورنوسفادراني - غلامرضا
اسفيدواجان پورمختاري ـ فتح اله (سنگبري روشن)
اسفيدواجان شريعتي - عباسعلي(معراج)
اسفيدواجان عابدي اراني ـ حسينعلي(تنديس)
اسفيدواجان مختاري ـ حسن
اسفيدواجان شياسي اراني - مرتضي رضوانشهر شهرك صنعتي فاز 3 نبش ششم غربي سنگبري ايران زمين 9122458031
اسفيدواجان شفيعي ـ يداله
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني وشريك ـ‌حسين وشهناز(سنگبري محمد )
اسفيدواجان عباسي ولداني - علي
اسفيدواجان فخري -مرتضي(هدف)
اسفيدواجان شريعتي ـ اكبر(شاپوري - مجيدياسنگبري نويد)
اسفيدواجان رحيم پور-حسينعلي(صفا)
اسفيدواجان زمان وزيري - شروين(وزيري)
اسفيدواجان شجاعي اراني -سارا(مروه)
اسفيدواجان شجاعي اراني ـ محمد(رسالت)
اسفيدواجان فخري ـ ابراهيم(مرواريد)
اسفيدواجان فرقاني ـ رضا واكبر(ايمان فرد) 0332-3622033
اسفيدواجان رحيمي اسفيدواجاني-ولي اله(اورانوس)
اسفيدواجان جعفري - محمود
اسفيدواجان افشاري-محمد و حسن(دنا2)
اسفيدواجان فخري ـ محمد
اسفيدواجان يزداني ـ عبداله
اسفيدواجان تعاوني پرليت صنعت عرشي - شركت
اسفيدواجان حسيني ـ سيدمحمد
اسفيدواجان حسيني ـ سيدابوالقاسم (سنگبري محك)
اسفيدواجان محمدي آراني ـ عباسعلي
اسفيدواجان عابدي اراني ـ محمد
اسفيدواجان يزداني-حسن ،نرگس،صغري،فاطمه و مرضيه
اسفيدواجان فرقاني _ رمضان (سنگبري فرجام) 0332-3622388
اسفيدواجان فرقدان اسفيدواجاني - احمد
اسفيدواجان يزداني اسفيدواجاني - زهرا(مهرايران) 0332-3626199
اسفيدواجان دانه داران ـ مرتضي (مهرگان)
اسفيدواجان هاشمي اسفيدواجاني - سيدمصطفي(طلوع)
اسفيدواجان فرقاني - عباس(سپهر)
اسفيدواجان حسيني اسفيدواجاني - سيداحمد(سنگبري اورال)
اسفيدواجان ترابي وصابري - احمدواسماعيل (سنگبري عطا) رضوانشهر - فاز 2 سنگ بري عطاء
اسفيدواجان غلامي اسفيدواجان - جهانگير و رحيم - شاهپوري اراني - عباسعلي
اسفيدواجان خاني _ مسعود(كوهدشت)
اسفيدواجان هاشمي _ نعمت اله (سنگبري مجتبي) فاز 2- خ دوم مركزي سنگبري مجتبي
اسفيدواجان فرقانيان - عصمت (سنگبري گلچين)
اسفيدواجان يزداني - احمد(اترك)
اسفيدواجان غلامي - عباس (سنگبري احد) 0332-3623447
اسفيدواجان اميني _ عباس(عرشيا)
اسفيدواجان سليماني نجف آبادي وشريك - محمودورضازماني(تراشكاري اخوت) 0332-3622401
اسفيدواجان فرقاني ـ محمدعلي(سنگبري طاها)
اسفيدواجان افشاري - حميد رضا(اكباتان)
اسفيدواجان دادخواه - محمدعلي (سنگبري دشتبان) 0332-3623623
اسفيدواجان تعاوني 61 رزمندگان - شركت (گلستانكوه)
اسفيدواجان فرقاني اسفيدواجاني - حسن و مرتضي فرقاني و احمد عرب پور(ايمان) شهرك فاز 2 شرقي سنگبري ايمان 09131335156
اسفيدواجان ميرباقري _ سيدكمال (سنگبري ايثار) 0332-3622800
اسفيدواجان شفيعي اسفيدواجاني ـ اسداله(صنايع سنگ مسعود)
اسفيدواجان عرب پوراسفيدواجاني - حسين (سنگبري بعثت) 0332-3622798
اسفيدواجان فرقاني وشركا- علي حسين علي اكبر(سنگبري فلق) 0332-3622586
اسفيدواجان عزيزي مهر _ ابراهيم وشريك(جام جم)
اسفيدواجان حشمتي _ رضا(كريستال)
اسفيدواجان مير لوحي و شركا - سيد محمد 0332-3622714
اسفيدواجان فرقاني اسفيدواجاني -علي اكبر(سنگبري آسيا) 0332-3622990
اسفيدواجان غلامي ـ كريم وحسن(سنگبري مدرس) 0332-3622933
اسفيدواجان يزداني - احمدوشريك (سنگبري اطلس)
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني - علي
اسفيدواجان حمل نقل صباباراسفيدواجان- شركت(صبابار)
اسفيدواجان تعاوني 49رزمندگان - شركت (سنگبري الوان49) 0332-3622473
اسفيدواجان افشاري - علي و فرقاني - علي
اسفيدواجان شجاعي آراني ـ محمد(سنگبري محسن) 0332-3622986
اسفيدواجان عرب پور- محمد (سنگبري حرا)
اسفيدواجان مرتضوي - سيدعلي(يكان)
اسفيدواجان مرتضوي اسفيدواجاني - سيداسماعيل(تكنوسنگ) 0332362-2796
اسفيدواجان مختاري _ محمد ( سنگبري توسعه)
اسفيدواجان مظاهري _ حسين (سنگبري پگاه)
اسفيدواجان شجاعي آراني -حسن(الغدير) 0332-3622155
اسفيدواجان ابراهيمي - غلامرضا و افشاري - عليرضا سنگبري عقيق
اسفيدواجان مطلبي و شركا -جعفر(كوه نور)
اسفيدواجان فرقاني - باقر(سنگبري بارز) 0332-3622990
اسفيدواجان دانه داران - رضا
اسفيدواجان يزداني وشريك - عباس رضوانشهر شهرك صنعتي فاز 2 خ سوم شرقي جنب سنگبري اطلس
اسفيدواجان مطلبي ـ سيدعلي (كوير سنگ)
اسفيدواجان مختاري - محمد
اسفيدواجان جعفري اسفيدواجاني وشريك ـ غلامرضا(سنگبري آپادانا) 0332-3622484-2714
اسفيدواجان فرقاني ـ علي(سنگبري فدك)
اسفيدواجان عزيزي - محمد(آپادانا)
اسفيدواجان حسيني _سيدمحمد(سليماني ـ بهمن وشريك ياسنگبري سهند)
اسفيدواجان رحيمي اسفيدواجان - اكبر
اسفيدواجان شفيعي - طاهره (سنگبري فولاد)
اسفيدواجان يزداني - عبداله (سنگبري كوثر)
اسفيدواجان يزداني - احمد رضا
اسفيدواجان طهمورثي _ مرتضي(اسپادانا)
اسفيدواجان افشاري اسفيدواجاني - محمد وشريك (سنگبري دنا1) 0332362-2423
اسفيدواجان افشاري - محمدرضا(ايرانا) رضوانشهر شهرك صنعتي فاز 2 خ سوم مركزي سنگبري ايرانا
اسفيدواجان اميني اسفيدواجاني- علي
اسفيدواجان شجاعي1 - عباس
اسفيدواجان عرب پورحاجي آبادي - عليرضا
اسفيدواجان مختاري - عبداله (محمدي - يحيي ياسنگبري آلپ)
اسفيدواجان ملك پوراسفيدواجاني - محمد(زيباسنگ) 0332-3622562
اسفيدواجان مرتضوي اسفيدواجاني- سيدجواد (ياقوت) 0332-3622971
اسفيدواجان افشاري - حسين (ايران سنگ)
اسفيدواجان جمال طبيعت - محمدرضا(سنگبري اميد) 0332-3622829
اسفيدواجان عرب پوراسفيدواجاني - مهدي (سنگبري ارشاد2)
اسفيدواجان اميني - حسين وشريك (سنگبري هيماليا)
اسفيدواجان ترابي وشركا - قديرعلي(سنگبري توحيد) 0332-3622462
اسفيدواجان افشاري - رضا (سمنان)
اسفيدواجان براتي - جمشيد(بلورسنگ)
اسفيدواجان رحمتي خامنه - ايرج
اسفيدواجان پورمختاري - فتح اله
اسفيدواجان فرقاني ـ محمدوامير
اسفيدواجان يزداني اسفيدواجاني - مجيد 0332-3622421
اسفيدواجان عرب پوراسفيدواجاني - محمد(سنگبري ارشاد)
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني - علي (پارس1) 0332362-2444
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني - محسن وشريك (پارس3) 0332-3622444
اسفيدواجان مختاري اسفيدواجاني - حسين وشريك(پارس2)
اسفيدواجان غلامي اسفيدواجاني - حسن وشريك (صدف)
اسفيدواجان شريعتي ـ عباسعلي وشركا(مهاجر) 0332-3622883
اسفيدواجان افشاري وشركا - غلامرضا(بهارسنگ)
اسفيدواجان حقيقي نجف ابادي - محمد(خيبر)
اسفيدواجان اميني -اسماعيل(ايران نما)
اسفيدواجان سيدمحمدوسيدعبدا... وسيدمرتضي افضلي اسفيدواجاني و سيد رضا افضلي(آرارات)
اسفيدواجان اميني -اكبروشريك (ميهن)
اسفيدواجان شفيعي اسفيدواجاني - علي(هما)
اسفيدواجان فرقاني - رضا (سنگبري فراديد) 0332-3623514
اسفيدواجان مختاري - ابوالقاسم وشريك (ارغوان)
اسفيدواجان مطلبي ـ حسن(سنگبري ذوالفقار)
اسفيدواجان عرب پوراسفيدواجاني - جعفر(سنگبري سپاهان) 0332-3623338
اسفيدواجان فرقاني اسفيدواجاني - حسين(نسيم) 0332-3622609
اسفيدواجان افشاري - محمود (فرقاني - عباس )(سنگبري سروش)
اسفيدواجان ادريسي - مصطفي (سنگبري مقدم) 0332-3622377
اسفيدواجان غلامي اسفيدواجاني - محمد 03322632414
اسفيدواجان غلامحسين افشاري و قدير افشاري حسيني و سيد عباس حسيني(ارديبهشت) 0332-3622380-2546-2362
اسفيدواجان اسماعيلي و شركا - حسن فاز 1
اسفيدواجان فرقاني -محمدكريم وشريك (سنگبري تخت جمشيد) 0332-3622388
اسفيدواجان عزيزي وشركا- عبدالعلي (سنگبري خرمشهر)-علوي اسفيواجاني وشركا-سيدعلي 0332-3622842-2775
اسفيدواجان فرقاني اسفيدواجاني وقاسمي - محمدعلي ومحمدعلي(سنگبري وطن) 0332362-2460
اسفيدواجان ميرهادي - سيد محمود و حاج باقري فروشاني - محمود
اسفيدواجان عابدي اراني - رضا(خليج فارس)
اسفيدواجان غلامي - مهدي (سنگبري اتحاد) 0332-3622483
اسفيدواجان تعاوني پيمانه ظروف - شركت
اسفيدواجان عرب پوروجعفري ـ حسين وزهرا(سنگبري زرين)
اسفيدواجان جعفري - عبداله (سنگبري ميلاد) 0332-3622626
اسفيدواجان تعاوني 60 رزمندگان - شركت (سنگبري اورست) 0332-3622955
اسفيدواجان شجاعي - اكبر 0332-3622337
اسفيدواجان هاشمي - سيد مهدي و سيد مرتضي فاز 3 0332-3622834
اسفيدواجان صالحي وشركاء - حسين
اسفيدواجان افشاري - حسين (سنگبري نو بنياد) 0332-3622540
اسفيدواجان عرب پور- علي(نگين) 0332-3622929
اسفيدواجان علوي - سيدعلي وسيدابوالفضل (نمونه) 0332-3622775
اسفيدواجان تعاوني شماره 51رزمندگان -شركت (سنگبري شاهد)
اسفيدواجان محمود اميني(سلامت)
اسفيدواجان يزداني اسفيدواجاني وشريك - اصغرواحمد(پيشرو سنگ)
اسفيدواجان احمدي - عليرضا(سنگبري امير) 0332-362-2111
اسفيدواجان اميني - اسماعيل (صنايع سنگ الوان)
اسفيدواجان عرب پور - رضا و امير(رضايت) 0332-3622289
اسفيدواجان حسيني - علي اكبر(ثمين) 0332-3622591
اسفيدواجان فرقاني -محمد وشركا(سنگبري والفجر) 0332-3622483

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.