شماره تلفنهاي سازمانهاي استانرديف

عنوان

مسوول

مستقيم

نمابر

تلفنخانه

1

سازمان آب منطقه اي

دکتر مسعودمیرمحمدصادقی

36616424

36615366

36615360

2

 

 

 

 

 

3

سازمان اسناد ملي

رضا شكيبايي

32217456

32217539

32217540

4

سازمان تعاوني روستايي

علي جهازي

3-36699262

36699261

3-36699201

5

سازمان تبليغات اسلامي

حجت الاسلام سيدحسين بهشتي نژاد

33367307

33363880

33368082

33369091

6

مركزتحقيقات و توليد سوخت هسته اي اصفهان

صولت ثنا

32228820

32223902

32222915

7

سازمان تاكسيراني

حسن سقایی

35688004

35688101

35688004

8

سازمان جهاد كشاورزي

قدرت الله قاسمی

16-37913415

36690766

20-37913119

9

جمعيت هلال احمر

دكتر محسن مؤمنی

36615556 36618000

36619098

2-36610041

10

سازمان آموزش وپرورش

حسن قائدیها

32221090

32229104

5-32226001

11

سازمان حج وزيارت

غلامعلي زاهدي

36635414

36633000

13-36635410

12

سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي

محمد سلطان مرادی

32658353 32658354

32658355

326548353

13

سازمان عمران زاينده رود

داريوش خرسندي

32671978

32670733

32671806

32673080

32673010

14

سازمان بازرسي استان اصفهان و چها محال بختياري

حجت الااسلام سيد علي موسوي نژاد

32670578

32670579

6-32670572

15

سازمان بازنشستگي كشوري- مديريت استان اصفهان

شهروز عبادي

32123001

32123558

20-32123018

16

سازمان مسكن وشهرسازي

محمود محمودزاده

36680002

36687628

4-36688011

17

سازمان نظام پزشكي

دكتر عبدالرضا توكلي

36692942

36692943

 

18

سازمان همياري شهرداريها

سعيد ذاكر اصفهاني

32672060

32671440

32673075

19

سازمان قطارشهري اصفهان وحومه

جواد شعرباف

34358420

34358320

22-34358311

20

سازمان صنعت معدن و تجارت

اسرافیل احمدیه

32651390

36246660

36246092

21

سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

ابراهیم مهران فر

36251024

36292821

22

سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان

سید حسین میر معینی

32657619

 

32679478

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.