نوشته‌ها

نقاط ضعف و قوت بیلبورد

  يك بيلبورد موفق بايد داراي خصوصياتي باشد تا آن ر…

خصوصیات بیلبورد

  یکی از ابزارهای اساسی در تبلیغات شهری و…

نکات کلیدی طراحی و نصب بیلبورد

بیلبوردهای شهری که هزاران عدد از آنها را هر روزه مشاهده…

اصول طراحی بیلبورد

  در اکثر شرکت‌ها وقتی صحبت از تبلیغ یا آگهی دادن…