تیزر تبلیغاتی شکت سلما بست سپاهان در تابستان ۹۷ توسط شرکت اوج هنر برتر ساخته شده است . شما می توانید دیگر کار های ما را در تیزر تبلیغاتی صنعتی مشاهده نمایید.