این پروژه یکی از پر هزینه ترین پروژه های سال جاری برای هنر برتر بوده است تقریبا تمامی همکاران در این پروژه به نوعی زحمت کشیده اند