مجموعه موشن گرافیک مرکز بهداشت استان اصفهان در بهار ۹۸ در شرکت اوج هنر برترساخته شده است. در تولید موشن از صدای سر کار خانم داوودی گوینده توانمند صدا و سیما استفاده شده است. مرکز بهداشت استان اصفهان در جهت پیشگیری و کنترل بیماری های رایج تاسیس شده است.