موشن گراف آموزش بورس به سفارش شرکت فایننشال پاور

موشن گراف آموزش بورس به سفارش موسسه آموزشی فاینال شیال پاور ساخته شده توسط اوج هنر ساخته شد.

برای تهیه موشن گرافیک آموزش بورس تهیه گردید.

که این کار توسط یکی از همکاران و ایده پردازان که در تهران ساکن هستند انجام شد.
پس از آن متن ها به دقت خوانده شدند بازنویسی گردید.
متن ها را طوری تنظیم کردیم تا برای هر قسمت ۳ تا ۴ دقیقه زمان لحاظ شود.
به طور میانگین می‌توان گفت هر خط با فونت ۱۴ در حدود زمانی ۸ ثانیه خوانده می شود.

مراحل ساخت موشن گرافیک

پس از پایان نگارش و مراحل ویرایش آن نوبت به ضبط صدا رسید.

که این کار با یکی از بهترین گویندگان تهران انجام گردید و در حدود ۴۵ دقیقه متن با صدای ایشان تهیه شد.
ضبط صدا نوبت به مراحل تهیه گرافیک موشن گرافیک ها نیاز به در محیط هایی مثل اینترنت و آرشیو های گرافیک بود.

به طور کلی انجام یک موشن گرافیک به مراحل زیر تقسیم می شود:
۱- ایده پردازی داستان نویسی
۲- نگارش فیلمنامه اصلی
۳- ضبط صدا و ادیت صدای خام
۴- تهیه گرافیک و شخصیت ها
۵- انجام مراحل پویانمایی نرم افزار مربوطه
۶- خروجی اولیه
۷- خروجی نهایی

اینها مراحلی هستند که می توان با آن یک موشن‌گرافیک را به طور کامل ساخت در دنیای امروز بسیار کاربردی شده اند هزینه ساخت یک موشن گرافیک نسبت به یک فیلم رئال بسیار پایین تر است در دنیای امروز جای بسیار ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است
موشن گرافیک ها هزینه بسیار پایینی دارند
موشن گرافیک ها به صورت ساده و مستقیم مفهوم نظر به مخاطب برساند.

موشن گرافیک آپ می توانند به صورت غیر جدی و حتی طنز برای شما تبلیغ کند و در شبکه های اجتماعی بدون اینکه شما هزینه بکنید توسط افراد برای یکدیگر ارسال شود و این موضوع باعث می‌شود تا به نوعی تبلیغات شما به صورت مویرگی انجام گردد.
گرافیک مزایای بسیار زیاد دیگری نیز دارد ولی به قول معروف نباید شور را از مزه برد. اخیراً به قدری استفاده از موشن گرافیک ها زیاد شده اند و حتی کسب و کارهای بسیار بسیار کوچک هم از آنها استفاده کرده اند به همین دلیل به شاید دیگر جذابیت چند سال پیش خود را از دست داده باشند موشن گرافیک می توان به موشن گرافیک شکرستان و یا دیرین دیرین اشاره کرد.