طراحی پیج اینستاگرام

اپلیکیشن تلگرام و اینستاگرام در بین شبکه های اجتماعی موجود داخل ایران، در رده ی محبوبیت بین بسیار بالایی قرار دارند و از این رو اهمیت این دو برنامه کاربردی که قابل استفاده در همه ی محیط ها هستند، بسیار حائز اهمیت بین کاربران و صاحبین کسب و کار هستند. اینستاگرام یکی از شبکه هایی است که شما به نسبت برنامه ای همانند تلگرام محدودیت های بیشتری در آن دارید. اما با این حال، در اینستاگرام با محیط های بازتر و پویا تری نسبت به شبکه های اجتماعی دیگر، روبرو هستید.