عکاسی از مرکز کاشت مو

عکاسی از بیمارستان، کلینیک های پزشکی

بیمارستانها و کلینیک های پزشگی یکی از مکانهایی است که عکاسی و فیلمبرداری در آنها می بایست با رعایت یک سری نکات بهداشتی باشد.

با این حال گروه عکاسی هنربرتر در رزومه خود عکاسی از تعدادی بیمارستان و کلینیک و مطب های پزشکی را دارد.

عکاسی از بیمارستان و امکان ویژه آن مانند اتاقهای عمل، بخشهای دیالیز و غیره

عکاسی از کنینک های زیبایی پوست و مو و شنوایی سنجی و آزمایشگاه ها

عکاسی از مطب برخی پزشکان اصفهان

در زیر می توانید تعدادی از نمونه کارهای هنربرتر را مشاهده فرمائید.

جهت هماهنگی و ثبت سفارش از طریق شماره های درج شده در قسمت تماس با ما اقدام فرمایید.

 

بیمارستان و پزشکی (2) بیمارستان و پزشکی (1) بیمارستان و پزشکی (3) بیمارستان و پزشکی (3) copy بیمارستان و پزشکی (2) بیمارستان و پزشکی (1)