شهرک-صنعتی-جمبزه

لیست شرکت های ناحیه صنعتی جمبزه+تلفن

اطلاعات فوق از طریق لینک جداگانه قابل خرید و دانلود می باشد.

لیست شرکت های ناحیه صنعتی جمبزه+تلفن+آدرس

اطلاعات تماس

در حدود ۳۰ شماره تلفن شرکت های صنعتی واقع در جمبزه

فایل پی دی اف  pdf